Kết quả tìm kiếm

 1. L

  Chiêu sinh học viên lớp nhảy

  HEYSTEP DANCE CLASS(h.s.d.c) chiêu sinh học viên - 3/5/7 : I - Cover Kpop 6h -> 7h15 PM lầu 3, clb tdtt 169 Le Hong Phong p3 q5 hcm II - Hip hop basic (old school) 7h -> 8h15 PM lầu 2 ------------------------------------------- II - Hip hop (choreoraphy) 8h15 -> 9h30 PM lầu 2...
 2. L

  Phong trào cover dance kpop tại các studio dance

  các bạn có thể tham khảo thông tin sau Khai giảng các lớp dance (bởi heystep dance class) HEYSTEP DANCE CLASS(h.s.d.c) chiêu sinh và tổng khai giảng các cấp lớp vào thứ 2 ngày 15-04-2013. Các lớp và thời gian như sau: - 3/5/7 : I - Cover Kpop 6h -> 7h15 PM lầu 3, clb tdtt 169 Le Hong Phong...
 3. L

  Các bạn yêu thích dance không nào??

  Khai giảng các lớp dance (bởi heystep dance class) HEYSTEP DANCE CLASS(h.s.d.c) chiêu sinh và tổng khai giảng các cấp lớp vào thứ 2 ngày 15-04-2013. Các lớp và thời gian như sau: - 3/5/7 : I - Cover Kpop 6h -> 7h15 PM lầu 3, clb tdtt 169 Le Hong Phong p2 q5 hcm II - Hip hop basic (old...
Top