Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Bài ca cuộc sống " Dream catcher"--> đừng bỏ lỡ

  1 câu chuyên hay về sự thay đổi sau những điều tồi tệ..........:KSV@12: Câu chuyện kể về một c.ậu bé hoàn hảo có tất cả mọi thứ (sự nổi tiếng, hạnh phúc gia đình, tài năng cá nhân). Cậu sống ích kỷ và coi thường người khác. Một tai nạn oto khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu, bàn tay...
 2. T

  Giai điệu của dương cầm

  http://www.youtube.com/watch?v=fyZsPs4sLJ0 Cùng nghe và cùng cảm nhận................:KSV@16: Câu chuyện kể về một c.ậu bé hoàn hảo có tất cả mọi thứ (sự nổi tiếng, hạnh phúc gia đình, tài năng cá nhân). Cậu sống ích kỷ và coi thường người khác. Một tai nạn oto khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng...
 3. T

  Điệu van cuộc sống

  http://www.youtube.com/watch?v=fyZsPs4sLJ0 Cùng nghe và cùng cảm nhận sự kỳ diệu của âm nhạc :KSV@12:Câu chuyện kể về một c.ậu bé hoàn hảo có tất cả mọi thứ (sự nổi tiếng, hạnh phúc gia đình, tài năng cá nhân). Cậu sống ích kỷ và coi thường người khác. Một tai nạn oto khủng khiếp đã cướp đi sinh...
 4. T

  Dream catcher

  http://www.youtube.com/watch?v=fyZsPs4sLJ0:KSV@17: 1 clip cảm động với những giai điệu chạm đến trái tim con người...... Câu chuyện kể về một c.ậu bé hoàn hảo có tất cả mọi thứ (sự nổi tiếng, hạnh phúc gia đình, tài năng cá nhân). Cậu sống ích kỷ và coi thường người khác. Một tai nạn oto khủng...
 5. T

  Khúc ca dương cầm

  http://www.youtube.com/watch?v=fyZsPs4sLJ0:KSV@12: 1 câu chuyện gây xúc động lòng người Câu chuyện kể về một c.ậu bé hoàn hảo có tất cả mọi thứ (sự nổi tiếng, hạnh phúc gia đình, tài năng cá nhân). Cậu sống ích kỷ và coi thường người khác. Một tai nạn oto khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của bố...
 6. T

  Đừng tuyệt vọng.......Clip hay và cảm động

  http://www.youtube.com/watch?v=fyZsPs4sLJ0:KSV@04: để tôi kể bạn nghe.......... Câu chuyện kể về một c.ậu bé hoàn hảo có tất cả mọi thứ (sự nổi tiếng, hạnh phúc gia đình, tài năng cá nhân). Cậu sống ích kỷ và coi thường người khác. Một tai nạn oto khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu...
 7. T

  Thay đổi để tốt hơn

  http://www.youtube.com/watch?v=fyZsPs4sLJ0 cùng nghe và suy ngẫm câu chuyện.............:KSV@11: Câu chuyện kể về một c.ậu bé hoàn hảo có tất cả mọi thứ (sự nổi tiếng, hạnh phúc gia đình, tài năng cá nhân). Cậu sống ích kỷ và coi thường người khác. Một tai nạn oto khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng...
 8. T

  Tỉnh ngộ để thay đổi

  Cùng suy ngẫm và cảm nhân ...... http://www.youtube.com/watch?v=fyZsPs4sLJ0:KSV@18: Câu chuyện kể về một c.ậu bé hoàn hảo có tất cả mọi thứ (sự nổi tiếng, hạnh phúc gia đình, tài năng cá nhân). Cậu sống ích kỷ và coi thường người khác. Một tai nạn oto khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ...
 9. T

  Giai điệu cuộc sống

  http://www.youtube.com/watch?v=fyZsPs4sLJ0:KSV@03: Cùng xem và cùng suy ngẫm câu chuyên.... Câu chuyện kể về một c.ậu bé hoàn hảo có tất cả mọi thứ (sự nổi tiếng, hạnh phúc gia đình, tài năng cá nhân). Cậu sống ích kỷ và coi thường người khác. Một tai nạn oto khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của...
 10. T

  Nốt nhạc cuộc sống

  Để tôi kệ các bạn nghe câu chuyện...... Câu chuyện kể về một c.ậu bé hoàn hảo có tất cả mọi thứ (sự nổi tiếng, hạnh phúc gia đình, tài năng cá nhân). Cậu sống ích kỷ và coi thường người khác. Một tai nạn oto khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu, bàn tay cậu vì thế cũng không thể chơi...
 11. T

  Nốt nhạc kỳ diệu

  ( cùng xem và cùng suy ngẫm) Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện.... Câu chuyện kể về một c.ậu bé hoàn hảo có tất cả mọi thứ (sự nổi tiếng, hạnh phúc gia đình, tài năng cá nhân). Cậu sống ích kỷ và coi thường người khác. Một tai nạn oto khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu, bàn tay cậu...
 12. T

  Bản tình ca cuộc sống

  http://www.youtube.com/watch?v=fyZsPs4sLJ0 Câu chuyện kể về một c.ậu bé hoàn hảo có tất cả mọi thứ (sự nổi tiếng, hạnh phúc gia đình, tài năng cá nhân). Cậu sống ích kỷ và coi thường người khác. Một tai nạn oto khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu, bàn tay cậu vì thế cũng không thể chơi...
 13. T

  Phím dương cầm lặng lẽ

  http://www.youtube.com/watch?v=fyZsPs4sLJ0:KSV@17: Câu chuyện kể về một c.ậu bé hoàn hảo có tất cả mọi thứ (sự nổi tiếng, hạnh phúc gia đình, tài năng cá nhân). Cậu sống ích kỷ và coi thường người khác. Một tai nạn oto khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu, bàn tay cậu vì thế cũng không...
Top