Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Kinh nghiệm học tại trung tâm kế toán

    Xin chào mọi người, mình hiện tại đang là kế toán cho một công ty nước ngoài, lương thì cũng gọi là đủ sống trên cái đất Hà Nội này. Mấy nay mình thấy rất nhiều bạn sinh viên mới ra trường thậm chí ra trường nhiều năm muốn đăng kí học kế toán thực hành tại các trung tâm dịch vụ nhưng phân vân...
Top