Kết quả tìm kiếm

  1. iromnar66

    [Longfic] Phía sau hoàng hôn

    Title: Phía sau hoàng hôn Author: Iromnar. Status: Đang sáng tác Pairing: Always Ran Mouri x Shinichi Kudou Disclaimer: Chỉ có nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, còn cốt truyện và tính cách nhân vật do tôi sở hữu. Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, ngoài trí tưởng tượng còn được kết hợp từ...
Top