Kết quả tìm kiếm

 1. tranminhphuong2904

  uyển gấp nhân viên tư vấn nhãn hiệu Kotex & Huggies tại Coop Thắng Lợi 1. Nữ tuổi từ 18 - 30 2...

  uyển gấp nhân viên tư vấn nhãn hiệu Kotex & Huggies tại Coop Thắng Lợi 1. Nữ tuổi từ 18 - 30 2. Chiều cao từ 1.54 trở lên 3. Địa điểm làm việc: Coop Thắng Lợi 4.Thời gian: - Ca sáng: 9h00-12h00 5. Mức lương: 22.000 vnđ/1h - Lương cơ bản: 15.000 vnđ/1h. - Thưởng doanh số: 5.000 vnđ/1h - Thưởng...
 2. tranminhphuong2904

  Tuyển gấp nhân viên tư vấn nhãn hiệu Kotex & Huggies tại Coop Thắng Lợi

  Tuyển gấp nhân viên tư vấn nhãn hiệu Kotex & Huggies tại Coop Thắng Lợi 1. Nữ tuổi từ 18 - 30 2. Chiều cao từ 1.54 trở lên 3. Địa điểm làm việc: Coop Thắng Lợi 4.Thời gian: - Ca sáng: 9h00-12h00 5. Mức lương: 22.000 vnđ/1h - Lương cơ bản: 15.000 vnđ/1h. - Thưởng doanh số: 5.000 vnđ/1h - Thưởng...
 3. tranminhphuong2904

  Tuyển gấp nhân viên tư vấn nhãn hiệu Kotex & Huggies tại Coop Thắng Lợi 1. Nữ tuổi từ 18 - 30 2...

  Tuyển gấp nhân viên tư vấn nhãn hiệu Kotex & Huggies tại Coop Thắng Lợi 1. Nữ tuổi từ 18 - 30 2. Chiều cao từ 1.54 trở lên 3. Địa điểm làm việc: Coop Thắng Lợi 4.Thời gian: - Ca sáng: 9h00-12h00 5. Mức lương: 22.000 vnđ/1h - Lương cơ bản: 15.000 vnđ/1h. - Thưởng doanh số: 5.000 vnđ/1h - Thưởng...
Top