Kết quả tìm kiếm

 1. S

  cho thuê ô dù tại hà nội

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
 2. S

  cho thuê âm thanh ánh sáng tại hà nội lh: 0979/14/822

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
 3. S

  0979'142'822 cho thuê ô dù tại hà nội, cho thuê bàn ghế sự kiện tại hà nội

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
 4. S

  0979'142'822 cho thuê ô dù tại hà nội, cho thuê bàn ghế sự kiện

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
 5. S

  cho thuê sân khấu sự kiện, cho thuê sân khấu sự kiện tại hà nội lh:0979*142822

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
 6. S

  0979/142/822 cho thuê sân khấu sự kiện, cho thuê sân khấu sự kiện tại hà nội

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
 7. S

  0979/142/822 cho thuê sân khấu sự kiện, cho thuê sân khấu tại hà nội

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
 8. S

  0979/142/822 cho thuê sân khấu sự kiện, cho thuê sân khấu tại hà nội giá rẻ**8

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
 9. S

  0979/142/822 cho thuê sân khấu sự kiện, cho thuê sân khấu tại hà nội giá rẻ**

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
 10. S

  0979/142/822 cho thuê sân khấu sự kiện, cho thuê sân khấu tại hà nội giá rẻ

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
 11. S

  cho thuê cổng hơi, bàn ghế sự kiện lh: 0979/142822

  DỊCH VỤ TỔ CHỨC & CUNG CẤP THIẾT BỊ SỰ KIỆN cho thuê và thi công lắp đặt âm thanh,ánh sáng sân khấu ( đủ mọi công suất phục vụ khách hàng...! - cho thuê khung backdrop,in ấn thiết kế,baner, - cho thuê sân khấu biểu diễn ( sân khấu lắp ghép,trên mọi kích thước ) - giàn không gian sân khấu,hợp...
 12. S

  0979*142*822 cho thuê hề xiếc ảo thuật, ảo thuật tại hà nội

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
 13. S

  0979*142*822 cho thuê ô dù, ô dù sự kiện

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
 14. S

  Cho thuê thảm sự kiện,thảm xanh,thảm đỏ

  DỊCH VỤ TỔ CHỨC & CUNG CẤP THIẾT BỊ SỰ KIỆN cho thuê và thi công lắp đặt âm thanh,ánh sáng sân khấu ( đủ mọi công suất phục vụ khách hàng...! - cho thuê khung backdrop,in ấn thiết kế,baner, - cho thuê sân khấu biểu diễn ( sân khấu lắp ghép,trên mọi kích thước ) - giàn không gian sân khấu,hợp...
 15. S

  cho thuê nhà gian không gian, cho thuê bàn ghế sự kiện

  DỊCH VỤ TỔ CHỨC & CUNG CẤP THIẾT BỊ SỰ KIỆN cho thuê và thi công lắp đặt âm thanh,ánh sáng sân khấu ( đủ mọi công suất phục vụ khách hàng...! - cho thuê khung backdrop,in ấn thiết kế,baner, - cho thuê sân khấu biểu diễn ( sân khấu lắp ghép,trên mọi kích thước ) - giàn không gian sân khấu,hợp...
 16. S

  NHÀ BẠT, NHÀ BẠT KHÔNG GIAN TẠI HÀ NỘI 0974182559

  ô dù tại hà nội, sân khấu giá rẻ LH: 0974/182/559 DỊCH VỤ TỔ CHỨC & CUNG CẤP THIẾT BỊ SỰ KIỆN cho thuê và thi công lắp đặt âm thanh,ánh sáng sân khấu ( đủ mọi công suất phục vụ khách hàng...! - cho thuê khung backdrop,in ấn thiết kế,baner, - cho thuê sân khấu biểu diễn ( sân khấu lắp ghép,trên...
 17. S

  ô dù tại hà nội, sân khấu giá rẻ LH: 0974/182/559

  DỊCH VỤ TỔ CHỨC & CUNG CẤP THIẾT BỊ SỰ KIỆN cho thuê và thi công lắp đặt âm thanh,ánh sáng sân khấu ( đủ mọi công suất phục vụ khách hàng...! - cho thuê khung backdrop,in ấn thiết kế,baner, - cho thuê sân khấu biểu diễn ( sân khấu lắp ghép,trên mọi kích thước ) - giàn không gian sân khấu,hợp...
 18. S

  cho thuê sân khấu tại hà nội,thuê bục sân khấu

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
 19. S

  cho thuê sân khấu,thuê sân khấu tại Hà Nội

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
 20. S

  Cho thuê sân khấu,thuê sân khấu lắp ghép

  0979.142.822 - cho thuê khung backdrop,in ân thiêt kế,baner, – cho thuê sân khâu biểu diễn ( sân khâu lăp ghép,trên mọi kích thước ) – giàn không gian sân khấu,hợp kim nhôm – Nhà bạt không gian: Cột trụ giàn không gian, bạt trăng quây quanh rủ xuông 30cm (KT tiêu chuẩn: 10x6m, 18m) – Nhà bạt...
Quay lại
Top