Kết quả tìm kiếm

  1. X

    tin nhắn chúc mừng noel

    SMS noel pass 1 。、★、•、、、 、Merry 、 ☆ •☆\•\☆\、* 、•\Christmas \、*•\☆\、 。 _::_______ ★。 ☆/_________/\ 。 ….|画_画|_’|☆。 ↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑ Giáng Sinh* an lành, 。ấm áp, 。hạnh phúc,。 yêu thương…!。 ★ *I ♥ U* ★ SMS noel pass 2 。° 。 ° 。˚ ˛ • ˚ ˚ ˛ * ★Merry★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • 。★Christmas★ 。 * 。° 。 ° ˛ ˚ ˛ * •...
  2. X

    Tin nhan chuc mung noel | sms chuc mung noel

    Tin nhắn chúc mừng noel đẹp và ý nghĩa nhất – Sms chúc mừng noel xếp hình độc đáo Vào đem 24/12 rạm sáng 25/12 cũng là ngày lễ noel, là lễ tượng chưng cho Thiên Chúa Giáo. Vào ngày này trên thế giới cũng như việt nam nói riêng hầu như mọi người đều giành cho nhau những phút giây hạnh phúc và...
Quay lại
Top