Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Tuyển dụng nhân viên Hành Chính (yêu cầu Học viện Hành Chính)

    Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Hà Nội cần tuyển dụng vị trí hành chính văn phòng Mô tả công việc: + Thực hiện các công việc lưu trữ giấy tờ hành chính + Chấm công, + Đón tiếp khách của văn phòng; + Hỗ trợ các bộ phận khác khi được yêu cầu; + Cụ thể trao đổi qua phỏng vấn...
Quay lại
Top