Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Toán Giúp em giải bài tích phân mũ...help me...

    Tích phân từ1 đến0 của (x mu3 công 2x mũ2 công 10x cong1)/(x mũ2 công 2x cộng9)dx
  2. N

    Hỏi về ĐHCN và ĐHQG?

    Mọi người phân tích giúp em trường ĐHCN và ĐHQG trường nào tốt và dễ thi hơn?
Quay lại
Top