Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Men vi sinh xử lý đáy Biopro Khánh Hòa

    MEN VI SINH XỬ LÝ NƯỚC và ĐÁY AO BZT BIOPRO (1 tỷ khuẩn) Thành phần: trong 1kg Bacillus subtilis Bacillus licheniformis Bacillus Megaterium Saccharomyces cerevisae Nitrosomonas spp Nitrobacter spp Enzyme tổng hợp Chất đệm Phân loại dòng sản phẩm: Tổng số vi khuẩn đạt 500 triệu lợi khuẩn...
  2. N

    Men vi sinh nguyên liệu Biopro Khánh Hòa

    MEN VI SINH TIÊU HÓA CAO CẤP CHO THỦY SẢN Thành phần: Trong 1 kg Bacillus subtilis Bacillus licheniformis Lactobacillus plantarum Saccharomyces cerevisae Các enzyme: Amylase, Protease, Cellulase.... Hương thực phẩm Chất đệm Công dụng: Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh EMS, bệnh phân...
Quay lại
Top