Kết quả tìm kiếm

  1. tuyensinhlienthong26

    Liên thông đại học chính quy ngành kế toán, tài chính ngân hàng

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2015 Liên thông Cao đẳng, CĐ nghề lên Đại học chính quy 1. Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên đã tốt nghiệp hệ cao đẳng Chính quy, Cao đẳng nghề, trước 15/07/2015 trong chương trình đào tạo đã được học các môn thi tuyển sinh 2...
Quay lại
Top