Kết quả tìm kiếm

 1. H

  0967*053*858** thuê nhà bạt,thuê nhà bạt sự kiện ngoài trời

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 2. H

  0974.182.*559**thuê dù bạt,nhà bạt sự kiện,nhà dù

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 3. H

  0967*053*858,THUÊ BÀN GHẾ,THUÊ NHÀ BẠT KHÔNG GIAN

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 4. H

  0967*053*858,dịch vụ cho thuê sân khấu,thuê âm thanh loa đài,thuê bục sân khấu

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 5. H

  0967*053*858,DỊCH VỤ CHO THÊU CHÚ HỀ HOẠT NÁO

  09874.182.559//0967.053.858 DỊCH VỤ TỔ CHỨC VUI CHƠI THIẾU NHI TẠI HÀ NỘI Chương trình tết thiếu nhi 1-6 năm 2015 tổ chức tại cơ quan hoặc nhà trường trong địa bàn TP Hà Nội luôn đổi mới kịch bản và có những tiết mục đặc biệt, trong đó chương trình gồm có + Khu Vui chơi vận động lớn : Đua xe...
 6. H

  0967*053*858,chú hề ảo thuật,hề xiếc,hề hài hoạt náo

  09874.182.559//0967.053.858 DỊCH VỤ TỔ CHỨC VUI CHƠI THIẾU NHI TẠI HÀ NỘI Chương trình tết thiếu nhi 1-6 năm 2015 tổ chức tại cơ quan hoặc nhà trường trong địa bàn TP Hà Nội luôn đổi mới kịch bản và có những tiết mục đặc biệt, trong đó chương trình gồm có + Khu Vui chơi vận động lớn : Đua xe...
 7. H

  0967*053*858/dịch vụ thuê hề xiếc,thuê hề hài,chú hề ảo thuật

  09874.182.559//0967.053.858 DỊCH VỤ TỔ CHỨC VUI CHƠI THIẾU NHI TẠI HÀ NỘI Chương trình tết thiếu nhi 1-6 năm 2015 tổ chức tại cơ quan hoặc nhà trường trong địa bàn TP Hà Nội luôn đổi mới kịch bản và có những tiết mục đặc biệt, trong đó chương trình gồm có + Khu Vui chơi vận động lớn : Đua xe...
 8. H

  0967*053*858??thuê bục sân khấu,thuê âm thanh ánh sáng,in ấn treo lắp phông sân kháua

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 9. H

  0974.182.*559**.. thuê âm thanh sân khấu,thuê sân khấu,phông sân khấu

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 10. H

  0967*053*858..thuê âm thanh chuyên nghiệp,thuê âm thanh loa đài

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 11. H

  0967*053*858,thuê âm thanh loa đài,âm thanh ánh sáng,thuê sân khấu

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 12. H

  0967*053*858:cho thuê phông sân khấu,giàn khung sân khấu,thuê âm thanh ánh sáng

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 13. H

  0967*053*858,thuê âm thanh chuyên nghiệp,thuê âm thanh ánh sáng

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 14. H

  0967**053858* chuyên cho thuê phông sân khấu,thuê san khấu lắp ghép

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 15. H

  0967*053*858,dịch vụ cho thuê âm thanh ánh sáng,thuê âm thanh chuyên nghiệp.

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 16. H

  0967*053*858,thuê sân khấu lắp ghép,thuê phông sân khấu,âm thanh loa đài

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 17. H

  0967*053*858** THUÊ SÂN KHẤU,CHO THUÊ ÂM THANH ÁNH SÁNG

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 18. H

  0967*053*858,THUÊ THIẾT BỊ TỔ CHỨC HỘI CHỢ,THUÊ ĐỒ HỘI CHỢ

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 19. H

  0967*053*858,THUÊ DÙ BẠT,THUÊ Ô DÙ,NHÀ DÙ

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
 20. H

  0967*053*858,nhận lắp dù,thuê dù bạt,nhà dù sự kiên

  0974-182-559 - 0967 053 858 ĐƠN VỊ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN - Tổ chức biểu diễn, dàn dựng, biên đạo Event. - Cho thuê nhà giàn không gian, nhà bạt cao cấp, nhà dù,nhà bạt Singapore - cho thuê gian hàng hội chợ,triển lãm - Âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn, hội nghị,( đáp ứng khán giả từ 100...
Quay lại
Top