Kết quả tìm kiếm

  1. A

    [Longfic] Vụn vỡ

    Author: Aki Luu Genre: General, Sad Disclaimer: Nguyên tác và nhân vật trong fic thuộc về Aoyama Gosho, nhưng trong fic này, cuộc đời và số phận của họ thuộc về tôi Pairing: Shiho- Shinichi- Ran Shiho- Gin Ran- Hakuba Kaito- Aoko Akai- Akemi Rating: K Status: On- going Summary: Hơn cả tình...
Quay lại
Top