Kết quả tìm kiếm

 1. ngocanhngocanh123

  Bài tập kinh tế vi mô hành vi người sản xuất

  Một hãng sản xuất trong ngắn hạn với hàm sản xuất Q= 2L^1/2 ( với L là lượng đầu vào lao động). Hãng có chi phí sản xuất cố định là 3 triệu đồng a) Nếu đơn giá lao động là 200 nghìn thì hàm chi phí sản xuất của hãng có dạng như thế nào? b) Nếu giá bán hàng hóa là 100 nghìn thì sản lượng đầu ra...
 2. ngocanhngocanh123

  Hỏi mọi người giúp em bài tập kinh tế vỹ mô với ạ

  Một nền kinh tế được biểu diễn bởi các thông số sau: C = 100 + MPC.Yd ; G = 300 I = 100 + MPI.Y ; T = 20 +t.Y NX = 200 - MPM.Y ; MPC = 0,8 MPM = 0,1 ...
 3. ngocanhngocanh123

  Đề thi giữa kì nguyên lý Mac Lenin 2, mai thi rồi mọi người giúp em với ạ

  câu 1: nêu ý nghĩa của các giả định trong nghiên cứu quá trình sản xuất giá trị thặng dư, các giả định đó có thật không và ảnh hưởng của nó tới nghiên cứu câu 2: tại sao tư bản cho vay lại là tư bản che dấu kỹ nhất mối quan hệ bóc lột vs công nhân làm thuê câu 3: phân tích các biện pháp làm...
 4. ngocanhngocanh123

  Đề thi giữa kì nguyên lý Mac Lenin 2, mai thi rồi mọi người giúp em với ạ

  Mọi người giúp em với. Please!!!! Câu 1. Nguyên tắc trao đổi phổ biến trong nền kinh tế hàng hoá là gì? Tại sao? Câu 2. Trong trường hợp nhà tư bản trả lương cho công nhân bằng giá trị sức lao động thì khi đó họ có thu được giá trị thặng dư hay không? Tại sao? Câu 3. Tại sao nói sự hình thành...
Top