Kết quả tìm kiếm

  1. Hà Huy Studio

    Photobook kỷ yếu-Cuốn album ảnh lưu giữ thanh xuân

    ✯ PHOTOBOOK KỶ YẾU - LƯU GIỮ TUỔI THANH XUÂN BẰNG NHỮNG TẤM ẢNH CHẤT LƯỢNG✯ Photobook yearbook là một cuốn album kỷ yếu được trình bày thiết kế như một cuốn tạp chí ảnh. Thời đại công nghệ số sách điện tử chiếm ưu thế, tuy nhiên photobook luôn có chỗ đứng bởi nó thể hiện đẳng cấp riêng của...
Top Bottom