Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Dịch vụ đăng ký nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

  Ms Diệu Huyền Tel: 0978 870 102 / 01656 099 466 Email: dieuhuyen.daotao@gmail.com/ daotao01.iid@gmai.com Chỉ cần cung cấp các thông tin sau: - Đăng ký kinh doanh (bản công chứng) - CMTND của người đại diện cơ quan, doanh nghiệp (bản công chứng) - Số lượng nhân viên - Vốn điều lệ - Lĩnh vực kinh...
 2. D

  Lớp đấu thầu cơ bản tại Hà Nội, TP HCM - lịch mới nhất

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC Địa chỉ: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: (04) 62831007; Fax: 04 37931768; Diệu Huyền 0978870102 Email: daotao01.iid@gmail.com THÔNG BÁO V/v tổ chức khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu, hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế...
 3. D

  Lớp học đấu thầu cơ bản tháng 6, 7,8... tại Hà Nội, Tp HCM

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC Địa chỉ: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: (04) 62831007; Fax: 04 37931768; Diệu Huyền 0978870102 Email: daotao01.iid@gmail.com THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU * Giảng viên: Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch đầu tư * Kinh phí...
 4. D

  Lớp học Luật đấu thầu tại Hà Nội, Tp HCM năm 2013

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC Địa chỉ: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: (04) 62831007; Fax: 04 37931768; Diệu Huyền 0978870102 Email: daotao01.iid@gmail.com THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU * Giảng viên: Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch đầu tư * Kinh phí...
 5. D

  Các khóa học về Nghiệp vụ xây dựng tại Hà Nội

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC Địa chỉ: 32 Trần Quý Kiên - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: (04) 37931007, 0978870102; Fax: (04) 37931768 Website: https://iid.edu.vn; Email: daotao01.iid@gmail.com THÔNG BÁO MỞ LỚP Viện Phát triển Quốc Tế học được giao chức năng đào tạo, cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho...
 6. D

  Lớp học đấu thầu qua mạng tháng 3/2013 tại Hà Nội

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Địa chỉ: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: (04) 62831007; Fax: 04 37931768; Diệu Huyền 0978870102 Email: daotao01.iid@gmail.com THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 1. Mục tiêu của khoá bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng -...
 7. D

  Mở khóa học tập huấn nghị định 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng CTXD

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC Địa chỉ: 32 Trần Quý Kiên - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: (04) 62831007, 0978870102; Fax: (04) 37931768 Website: https://iid.edu.vn; Email: daotao01.iid@gmail.com THÔNG BÁO V/v mở lớp tập huấn Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng 1. Địa điểm...
 8. D

  Khóa học về đấu thầu xây dựng, xây lắp, y tế ...tại Hà Nội, HCM

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC Địa chỉ: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: (04) 62831007; Fax: 04 37931768; Diệu Huyền 0978870102 Email: daotao01.iid@gmail.com THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU * Giảng viên: Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch đầu tư * Kinh phí...
 9. D

  Lớp Đấu thầu Hà Nội, HCM, cả nước

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC Địa chỉ: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: (04) 62831007; Fax: 04 37931768; Diệu Huyền 0978870102 Email: daotao01.iid@gmail.com THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU * Giảng viên: Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch đầu tư * Kinh phí...
 10. D

  Học Đấu thầu xây dựng tại Hà Nội, Tp HCM đầu 2013

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Địa chỉ: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: (04) 62831007; Fax: 04 37931768; Diệu Huyền 0978870102 Email: daotao01.iid@gmail.com THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU * Giảng viên: Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch đầu tư * Kinh phí...
 11. D

  Lớp quản trị sản xuất dành cho các doanh nghiệp - Nhận dạy tại đơn vị

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC Địa chỉ: 32 Trần Quý Kiên - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: (04) 37931007, 0978870102; Fax: (04) 37931768 Website: https://iid.edu.vn; Email: daotao01.iid@gmail.com THÔNG BÁO V/v đào tạo khóa học Quản trị sản xuất chuyên nghiệp Viện Phát triển Quốc Tế học được giao chức năng...
 12. D

  Lớp học Đấu thầu cơ bản tại Hà Nội, HN năm 2013

  VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Địa chỉ: Số 32 Trần Quý Kiên - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: (04) 62831007; Fax: 04 37931768; Diệu Huyền 0978870102 Email: daotao01.iid@gmail.com THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU * Giảng viên: Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch đầu tư cùng các chuyên...
Top Bottom