Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Chương 1 : Ta Là Lâm Vũ

    UỲNH UỲNH " Đứng lại" " Đuổi theo chúng , tên kia bị chúng độc của thiếu gia rồi chạy không thoát đâu " ..... Tại một con vực sâu không đáy , bầu trời nổi tiếng sấm gào thét có hai bóng dáng một thanh niên đầy máu phía sau là một nữ tử đẹp nghiêng nước nghiêng thành , tóc dài đến hông mặc áo...
  2. L

    Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

    Thế giới Tân Kì đại lục cường gia đấu tranh thực lực vi tôn . Cường thế lực quần hùng khắp đại lực đấu xé lẫn nhau ai cũng mong làm Thiên Mệnh bá chủ đại lực .Thế nhưng trong 1 gia tộc bé tí ở nước Chân nam vẫn có một cậu thanh niên tên là Lâm Vũ khiếp trước là 1 trong 10 người trẻ mạnh nhất đại...
Top Bottom