Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Unirealchain - Số hóa bất động sản áp dụng công nghệ Blockchain

    Chứng khoán hóa bất động sản (BĐS) theo mô hình mã hóa BĐS áp dụng công nghệ Blockchain và sử dụng mã Token của Unirealchain mở ra cơ hội cho những người mà trước đây không thể đầu tư do hạn chế địa lý hay nguồn tài chính ít ỏi. Việc áp dụng Blockchain vào thị trường bất động sản sẽ là giải...
Top Bottom