Kết quả tìm kiếm

  1. THọ Lê ĐỨc

    Nếu ví Sài Gòn là một mối tình, với mình đấy là một mối tình đẹp và nên thơ, nhưng nhiều hối...

    Nếu ví Sài Gòn là một mối tình, với mình đấy là một mối tình đẹp và nên thơ, nhưng nhiều hối tiếc, lỗi lầm. Mình gặp Sài Gòn không phải ở những cao tầng đô thị tấp nập như cách mọi người thường nhắc về thành phố này, mà ở những hẻm cùng ngõ ngách, nơi kiếp người bé nhỏ chật vật hằng ngày để...
  2. THọ Lê ĐỨc

    Nhật ký đêm muộn

    Nếu ví Sài Gòn là một mối tình, với mình đấy là một mối tình đẹp và nên thơ, nhưng nhiều hối tiếc, lỗi lầm. Mình gặp Sài Gòn không phải ở những cao tầng đô thị tấp nập như cách mọi người thường nhắc về thành phố này, mà ở những hẻm cùng ngõ ngách, nơi kiếp người bé nhỏ chật vật hằng ngày để...
Top Bottom