Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang https://www.huynhmaiit.net/2019/08/cach-tat-windows-update-va-windows.htm

Click vào đây để tiếp tục