Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang https://www.huynhmaiit.net/2019/07/phan-mem-dev-c-khong-thieu-cho-dan-lap.htm

Click vào đây để tiếp tục