Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang https://docs.google.com/forms/d/1606RLzYFOcpudkpP-bA0A7yDRLlIuyJ2pYF6392tyjk/viewform

Click vào đây để tiếp tục