Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang https://chohoachat.net/threads/ban-non-la-mu-la-gia-re-tai-ha-noi-0978945425.192/

Click vào đây để tiếp tục