Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang https://beansurvey.vn/register.html&tm=96ac12be0c0227d86d33ae8a26e77fba

Click vào đây để tiếp tục