Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://www.techpowerup.com/217744/asus-also-unveils-the-new-x-series-laptops.htm

Click vào đây để tiếp tục