Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://www.mediafire.com/download/uudw4j45w7utsdt/Thong_tin_ung_vien_CEN_GROUP.xls

Click vào đây để tiếp tục