Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://vietyo.com/forum/may-lanh-cu-panasonic-may-lanh-cu-tiet-kiem-dien-may-lanh-cu-gia-re/t540113/

Click vào đây để tiếp tục