Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://tuoitre.vn/nhip-song-tre/cua-so-tam-hon/399690/khuyet-diem-hay-uu-diem.htm

Click vào đây để tiếp tục