Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/noi-kho-khi-yeu-nang-cong-chua-hat-dau.htm

Click vào đây để tiếp tục