Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://tiengphaponline.com/hoc-tieng-phap-giao-tiep/tieng-phap-giao-tiep-bai-1.htm

Click vào đây để tiếp tục