Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://res.vn/kinh-nghiem-luyen-thi-ilets/tu-vung-tieng-anh-ve-tinh-yeu.htm

Click vào đây để tiếp tục