Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://kosei.vn/tu-vung-katakana-chu-de-hanh-dong-hanh-vi-phan-i-n2034.htm

Click vào đây để tiếp tục