Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://jolo.edu.vn/en/news/thong-bao-lich-thi-thu-ielts-thang-3-2014.htm

Click vào đây để tiếp tục