Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://gsm.vn/threads/chuyen-mua-thanh-ly-may-in-cu.357180/

Click vào đây để tiếp tục