Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://123doc.org/document/2483551-luan-van-dien-tu-ung-dung-cong-nghe-rfid-va-module-gsm-gprs-vao-he-thong-ngoi-nha-thong-minh.htm

Click vào đây để tiếp tục