Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://123doc.org/document/2191524-do-an-xay-dung-website-ban-ve-may-bay.htm

Click vào đây để tiếp tục