Bạn vừa bấm vào 1 liên kết không thuộc kenhsinhvien.vn, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://123doc.org/document/1858921-ung-dung-the-rfid-vao-dong-mo-cua.htm?page=9

Click vào đây để tiếp tục