Các bình luận trên tường bởi Lặng-Iris Vũ

 1. Xem các bình luận trước
 2. Dương Liễu 2005
  Dương Liễu 2005
  THỨC KHUYA!
  16/2/2020 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDC, Lucy Ran2 bạn khác thích điều này.
 3. Lặng-Iris Vũ
  Lặng-Iris Vũ
  Được nghỉ tuần nữa nên cho phép bản thân xõa một hôm :v
  16/2/2020 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDC, Lucy Ran2 bạn khác thích điều này.
 4. Dương Liễu 2005
  Dương Liễu 2005
  Thực ra hôm qua ta cũng thức đến 12 h KÉM. Nhưng là để đợi bố về.
  16/2/2020 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDC, Lucy Ran2 bạn khác thích điều này.
 5. Lặng-Iris Vũ
  Lặng-Iris Vũ
  Vậy mà còn bảo ta :)
  16/2/2020 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDC, Lucy Ran2 bạn khác thích điều này.
 6. Dương Liễu 2005
  Dương Liễu 2005
  Đây là có lí do chính đáng nha!
  16/2/2020 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDC, Lucy Ran2 bạn khác thích điều này.
 7. Lặng-Iris Vũ
  Lặng-Iris Vũ
  Ủa ta đọc truyện nhân văn mà?
  16/2/2020 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDC, Lucy Ran2 bạn khác thích điều này.
 8. Dương Liễu 2005
  Dương Liễu 2005
  Uả không đọc truyện nhân văn chứ không đọc...à?
  16/2/2020 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDC, Lucy Ran2 bạn khác thích điều này.
 9. Lặng-Iris Vũ
  Lặng-Iris Vũ
  Ý là ko phải kiểu đọc truyện tình cảm nhảm nhí, nên vẫn là lí do chính đáng '-'
  16/2/2020 Báo xấu
 10. Dương Liễu 2005
  Dương Liễu 2005
  Chính đáng để thức khuya chứ có phải là...thôi dẹp đê!
  16/2/2020 Báo xấu
 11. Lặng-Iris Vũ
Đang tải...
TOP