Các bình luận trên tường bởi Dương Liễu 2005

 1. Xem các bình luận trước
 2. Yukikawa Yukita
  Yukikawa Yukita
  Chỗ em cx có lớp võ nè :v
  7/11/2019 Báo xấu
 3. Dương Liễu 2005
  Dương Liễu 2005
  Năm nay sao í, khắp nơi tập võ, trường trường tập võ.
  8/11/2019 Báo xấu
 4. Yukikawa Yukita
  Yukikawa Yukita
  Mà lớp võ chỗ em nhiều tiếng xấu lắm ấy ạ :v
  9/11/2019 Báo xấu
 5. Dương Liễu 2005
  Dương Liễu 2005
  Tiếng xấu là sao?
  10/11/2019 Báo xấu
  Chuột Móm, Yukikawa YukitaPetty Yoshida thích điều này.
 6. Yukikawa Yukita
  Yukikawa Yukita
  Mấy ng đó học k giỏi, gây sự vs hs khác, nói xấu cô giáo, k tuân thủ nội quy nhà trường,... nhiều lắm ạ :v
  11/11/2019 Báo xấu
  Chuột MómDương Liễu 2005 thích điều này.
 7. Dương Liễu 2005
  Dương Liễu 2005
  Kiểu học sinh cá biệt í gì?
  11/11/2019 Báo xấu
  Chuột MómYukikawa Yukita thích điều này.
 8. Yukikawa Yukita
  11/11/2019 Báo xấu
  Chuột MómDương Liễu 2005 thích điều này.
 9. Dương Liễu 2005
  Dương Liễu 2005
  Lớp chị ko quá nhưng cx có mấy thành phần. Ghét lắm!
  11/11/2019 Báo xấu
  Chuột MómYukikawa Yukita thích điều này.
 10. Yukikawa Yukita
  Yukikawa Yukita
  Em toàn gọi là lũ quấy bẩn (ảnh hưởng từ thầy chủ nhiệm cũ) :v
  11/11/2019 Báo xấu
  Chuột MómDương Liễu 2005 thích điều này.
 11. Dương Liễu 2005
  Dương Liễu 2005
  Chị thì gọi tên bình thường, nhưng lúc bọn nó quá vô văn hóa chị sẽ rủa thầm: Lũ rẻ rách!
  11/11/2019 Báo xấu
  Chuột Móm, Yukikawa YukitaLặng-Iris Vũ thích điều này.
Đang tải...
TOP