Các bình luận trên tường bởi _Shine_

 1. Xem các bình luận trước
 2. _Shine_
  _Shine_
  Thôi không đùa nữa :3 Người từng quen nè :))
  1/9/2019 Báo xấu
  Chuột MómYukikawa Yukita thích điều này.
 3. Yukikawa Yukita
  Yukikawa Yukita
  Ồ, really??? :v Có quan tâm luôn nè :v :v :v Hoang mang-ing :v :v :v
  1/9/2019 Báo xấu
  Chuột Mómthu_sinh_bon_mat thích điều này.
 4. _Shine_
  _Shine_
  Thử đoán xem là ai ;))
  1/9/2019 Báo xấu
  Chuột MómYukikawa Yukita thích điều này.
 5. Yukikawa Yukita
  Yukikawa Yukita
  Hưmmmmmmmm??????
  2/9/2019 Báo xấu
  Chuột Móm thích điều này.
 6. _Shine_
  _Shine_
  Đoán đi :3
  2/9/2019 Báo xấu
  Chuột MómYukikawa Yukita thích điều này.
 7. Yukikawa Yukita
  Yukikawa Yukita
  Nee-chan? :v
  2/9/2019 Báo xấu
  Chuột Móm thích điều này.
 8. _Shine_
  _Shine_
  Ừ đúng rồi :3 Nee nè :))
  2/9/2019 Báo xấu
  Chuột MómYukikawa Yukita thích điều này.
 9. Yukikawa Yukita
  Yukikawa Yukita
  Ụa thiệc hả? :)) Sao em k biết ta? :)))
  2/9/2019 Báo xấu
 10. _Shine_
  _Shine_
  Qua wall nee đi rồi biết:)))
  2/9/2019 Báo xấu
 11. Yukikawa Yukita
  Yukikawa Yukita
  Vâng vâng :))
  2/9/2019 Báo xấu
Đang tải...
TOP