Các bình luận trên tường bởi Shanny Trinh

 1. Xem các bình luận trước
 2. Shanna1503
  Shanna1503
  - Vậy cậu nhiêu tuổi nào ?
  8/1/2019 Báo xấu
  Chuột MómShanny Trinh thích điều này.
 3. Shanny Trinh
  Shanny Trinh
  Mười bốn ạ!
  9/1/2019 Báo xấu
  Chuột MómShanna1503 thích điều này.
 4. Shanna1503
  Shanna1503
  - Lớp 8 nhỉ ? :))
  9/1/2019 Báo xấu
  Chuột MómShanny Trinh thích điều này.
 5. Shanny Trinh
  Shanny Trinh
  Vâng.
  9/1/2019 Báo xấu
  Chuột MómShanna1503 thích điều này.
 6. Shanna1503
  Shanna1503
  - Thi tốt không em ? =))
  9/1/2019 Báo xấu
  Chuột MómShanny Trinh thích điều này.
 7. Shanny Trinh
  Shanny Trinh
  Cũng tốt ss. =)))
  9/1/2019 Báo xấu
  Shanna1503Chuột Móm thích điều này.
 8. Shanna1503
  Shanna1503
  - Vậy là ăn tết ngon rồi
  11/1/2019 Báo xấu
  Chuột MómShanny Trinh thích điều này.
 9. Shanny Trinh
  Shanny Trinh
  Còn ss? =)))
  11/1/2019 Báo xấu
  Chuột MómShanna1503 thích điều này.
 10. Shanna1503
  Shanna1503
  - Không ổn tí nào :))
  11/1/2019 Báo xấu
  Chuột MómShanny Trinh thích điều này.
 11. Shanny Trinh
  Shanny Trinh
  Chúc ss ăn tết vui vẻ. =)))
  11/1/2019 Báo xấu
  Chuột MómShanna1503 thích điều này.
Đang tải...
TOP