Các bình luận trên tường bởi Dofuto21

 1. Jaclyn
  Jaclyn
  Hân hạnh :'D
  Mời cậu trước?
  1/1/2019 Báo xấu
 2. Dofuto21
  Dofuto21
  Em là Do 2k3 a:)
  1/1/2019 Báo xấu
 3. Jaclyn
  Jaclyn
  Mình bằng nhau đấy.
  Jaclyn, túm cái quần gọi là Jac. Xưng hô thế nào nhở? :>
  1/1/2019 Báo xấu
 4. Dofuto21
  Dofuto21
  Cậu tớ nhé hay gọi tên cũng được:)
  1/1/2019 Báo xấu
 5. Jaclyn
  Jaclyn
  Oce :> ~
  2/1/2019 Báo xấu
 6. Jaclyn
  Jaclyn
  Sao mà Do tìm được tớ thế?
  2/1/2019 Báo xấu
 7. Dofuto21
  Dofuto21
  Ai mà Do chẳng tìm được:KSV@07:
  2/1/2019 Báo xấu
 8. Jaclyn
  Jaclyn
  Nghe có vẻ mờ ám 8-)
  3/1/2019 Báo xấu
 9. Dofuto21
  Dofuto21
  Không hề nha :O
  3/1/2019 Báo xấu
Đang tải...
TOP