Các bình luận trên tường bởi shushi fan

 1. Xem các bình luận trước
 2. MikeyRamone
  MikeyRamone
  Ngầu :))
  21/7/2018 Báo xấu
  MiyanoMaishushi fan thích điều này.
 3. shushi fan
  shushi fan
  Là anh?=))
  21/7/2018 Báo xấu
  MikeyRamoneMiyanoMai thích điều này.
 4. MikeyRamone
  MikeyRamone
  Dĩ nhiên rồi :v :))
  22/7/2018 Báo xấu
  MiyanoMaishushi fan thích điều này.
 5. shushi fan
  shushi fan
  Anh....  để tóc dài?:v
  23/7/2018 Báo xấu
  MiyanoMaiMikeyRamone thích điều này.
 6. MikeyRamone
  MikeyRamone
  6 năm rồi em :v Untouched :))
  24/7/2018 Báo xấu
  MiyanoMaishushi fan thích điều này.
 7. shushi fan
  shushi fan
  Thảo nào nó dài hơn của em rồi đó=))
  24/7/2018 Báo xấu
  MiyanoMaiMikeyRamone thích điều này.
 8. MikeyRamone
  MikeyRamone
  Thơm :))
  26/7/2018 Báo xấu
  MiyanoMaishushi fan thích điều này.
 9. shushi fan
  shushi fan
  Mà anh để râu trông già quá à:v
  26/7/2018 Báo xấu
  Gió núi mùa hạ, MiyanoMaiMikeyRamone thích điều này.
 10. MikeyRamone
  MikeyRamone
  Râu anh để là để thay đổi cái look so với 3-4 năm trước :))
  31/7/2018 Báo xấu
  Gió núi mùa hạ, MiyanoMaishushi fan thích điều này.
 11. shushi fan
  31/7/2018 Báo xấu
  Gió núi mùa hạ, MikeyRamoneMiyanoMai thích điều này.
Đang tải...
TOP