Các bình luận trên tường bởi shushi fan

 1. Xem các bình luận trước
 2. MikeyRamone
  MikeyRamone
  Sushi với Shushi nó khác chứ em :))
  26/4/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Mounocky, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
 3. shushi fan
  shushi fan
  Bằng nhau thôi ạ=))
  26/4/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Mounocky, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
 4. MikeyRamone
  MikeyRamone
  Thôi mốt né sushi ra không ăn nữa =))
  26/4/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Mounocky, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
 5. shushi fan
  shushi fan
  Hix:<
  26/4/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Mounocky, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
 6. MikeyRamone
  MikeyRamone
  Hic gì :))
  26/4/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Mounocky, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
 7. shushi fan
  shushi fan
  Hix, not hic:))
  27/4/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Mounocky, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
 8. MikeyRamone
  MikeyRamone
  Whatever =))
  27/4/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Mounocky, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
 9. shushi fan
  27/4/2018 Báo xấu
 10. MikeyRamone
 11. shushi fan
Đang tải...
TOP