Các bình luận trên tường bởi Yoshida Yuki

 1. Sengin Yuuki
  Sengin Yuuki
  Dú kì ~ :D
  20/4/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Min Akita, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
 2. Yoshida Yuki
  Yoshida Yuki
  Phát âm gần giống nhau quá. :))
  20/4/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Min Akita, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
 3. Sengin Yuuki
  Sengin Yuuki
  :))
  Thế là chỉ còn mỗi Kibi FA thôi. :))
  20/4/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Min Akita, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
 4. Yoshida Yuki
  Yoshida Yuki
  Ôi nô. :))
  20/4/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Min Akita, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
 5. Sengin Yuuki
  Sengin Yuuki
  Mai mối cho bé đi. :))
  20/4/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Min Akita, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
 6. Yoshida Yuki
  Yoshida Yuki
  Hổng được đâu. :))
  20/4/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Min Akita, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
 7. Sengin Yuuki
  Sengin Yuuki
  Chào thua. :))
  20/4/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Min Akita, Chuột Móm1 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
TOP