Các bình luận trên tường bởi Yoshida Yuki

 1. Sengin Yuuki
  Sengin Yuuki
  Gì thế? Trễ rồi mà còn ngồi đây à?
  8/4/2018 Báo xấu
 2. Yoshida Yuki
  Yoshida Yuki
  Thì đã sao nào? :))
  8/4/2018 Báo xấu
 3. Sengin Yuuki
  Sengin Yuuki
  Thật tình. Ngày mai ta vẫn gặp nhau mà. :">
  8/4/2018 Báo xấu
 4. Yoshida Yuki
  Yoshida Yuki
  Ứ chịu đâu, bây giờ gặp đi. :p
  8/4/2018 Báo xấu
 5. Sengin Yuuki
  Sengin Yuuki
  Thật tình. Cậu là đứa trẻ lên ba à?
  8/4/2018 Báo xấu
 6. Yoshida Yuki
  Yoshida Yuki
  Ừa. :))
  Quyết định rồi, 5 phút nữa gặp tại nhà cậu. Giờ tớ chuẩn bị đây. :D
  8/4/2018 Báo xấu
 7. Sengin Yuuki
  Sengin Yuuki
  Ờ, đừng để nhà cậu mắng tớ nữa được rồi. :(
  8/4/2018 Báo xấu
 8. Yoshida Yuki
Đang tải...
TOP