Các bình luận trên tường bởi Hạ Băng Thanh

 1. Xem các bình luận trước
 2. Shanna1503
  Shanna1503
  - Cố nói đúng hen
  20/3/2018 Báo xấu
  Mounocky, shushi fan, MiyanoMai1 bạn khác thích điều này.
 3. Hạ Băng Thanh
  Hạ Băng Thanh
  Con xem cố mặc áo dài 6 năm rồi

  Mặc riết quen :))
  20/3/2018 Báo xấu
  Mounocky, shushi fan, MiyanoMai2 bạn khác thích điều này.
 4. Shanna1503
  Shanna1503
  - đẹp hông cố =))
  20/3/2018 Báo xấu
  Mounocky, shushi fan, MiyanoMai1 bạn khác thích điều này.
 5. Hạ Băng Thanh
  Hạ Băng Thanh
  Bánh tét bó vải :))
  20/3/2018 Báo xấu
  Mounocky, shushi fan, MiyanoMai2 bạn khác thích điều này.
 6. Shanna1503
  Shanna1503
  - Chắc em cũng Heo cuộn trắng Y
  20/3/2018 Báo xấu
  Mounocky, shushi fan, MiyanoMai1 bạn khác thích điều này.
 7. Hạ Băng Thanh
  Hạ Băng Thanh
  Cố béo lắm con ơi :((
  20/3/2018 Báo xấu
  Mounocky, shushi fan, Chuột Móm2 bạn khác thích điều này.
 8. Shanna1503
  Shanna1503
  - Béo dễ thương mà , ôm mới thích <3
  21/3/2018 Báo xấu
  Mounocky, MiyanoMai, shushi fan1 bạn khác thích điều này.
 9. Hạ Băng Thanh
  Hạ Băng Thanh
  Suốt ngày cố ôm mẹ, bảo rằng mẹ thật mềm con lăn con ủi qúa đã :))
  21/3/2018 Báo xấu
  Mounocky, MiyanoMai, shushi fan2 bạn khác thích điều này.
 10. Shanna1503
  Shanna1503
  - Cố cũng '' trẻ lắm'' cố à :))
  29/3/2018 Báo xấu
  Mounocky, MiyanoMai, shushi fan1 bạn khác thích điều này.
 11. Hạ Băng Thanh
  Hạ Băng Thanh
  Tất nhiên đặc quyền con gái với mẹ mà :))
  Khi nào con cũng làm thử nhé =)).
  29/3/2018 Báo xấu
  Mounocky, MiyanoMai, shushi fan1 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
TOP