Các bình luận trên tường bởi Shanny Trinh

 1. Xem các bình luận trước
 2. MiyanoShiho-01102k4
  MiyanoShiho-01102k4
  18/1/2018 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDC, Shanny Trinh3 bạn khác thích điều này.
 3. MiyanoMai
  MiyanoMai
  All(_ _!)


  Được chưa:v?
  19/1/2018 Báo xấu
 4. MiyanoShiho-01102k4
  MiyanoShiho-01102k4
  Chưa!!!!!!=))
  19/1/2018 Báo xấu
  shiho miyano ai, Chuột Móm, EmyeuDC3 bạn khác thích điều này.
 5. MiyanoShiho-01102k4
  MiyanoShiho-01102k4
  Nhà nó chưa sập !!!?=))
  19/1/2018 Báo xấu
  shiho miyano ai, Chuột Móm, EmyeuDC3 bạn khác thích điều này.
 6. miyano shiho hi
  miyano shiho hi
  Đừng làm như vậy chứ...!!!!

  Mấy người định phá sập nhà ta thật à......!
  19/1/2018 Báo xấu
 7. MiyanoShiho-01102k4
  MiyanoShiho-01102k4
  Umk ......:)


  Bay nóc nhà thôi !!!!!))
  21/1/2018 Báo xấu
  shiho miyano ai, Chuột Móm, EmyeuDC4 bạn khác thích điều này.
 8. miyano shiho hi
  miyano shiho hi
  MI!!!!!!!!!
  21/1/2018 Báo xấu
 9. shiho miyano ai
  shiho miyano ai
  Ta thế nào ?;))
  18/2/2018 Báo xấu
  Chuột Móm, Shanny TrinhMiyanoMai thích điều này.
 10. Shanny Trinh
  Shanny Trinh
  Đừng kéo cuộc hội thoại này lên nữaaaaa! :vV
  19/2/2018 Báo xấu
  Chuột Móm, shiho miyano aiMiyanoMai thích điều này.
 11. shiho miyano ai
  shiho miyano ai
  Ta.....:))
  19/2/2018 Báo xấu
  MiyanoMai, Chuột MómShanny Trinh thích điều này.
Đang tải...
TOP