Các bình luận trên tường bởi MiyanoShiho-01102k4

 1. Xem các bình luận trước
 2. MiyanoShiho-01102k4
  MiyanoShiho-01102k4
  Híc híc híc!!!!! :((
  19/1/2018 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDCmiyano shiho hi thích điều này.
 3. miyano shiho hi
  miyano shiho hi
  *thông cảm* Thôi nín đi .......!;))
  19/1/2018 Báo xấu
  Chuột MómMiyanoShiho-01102k4 thích điều này.
 4. MiyanoShiho-01102k4
  MiyanoShiho-01102k4
  *bừng tỉnh *chuyển sang *cảnh giác *=))

  Tại sao từ nhiên hôm nay, mi tốt vậy???? :3
  19/1/2018 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDCmiyano shiho hi thích điều này.
 5. miyano shiho hi
  miyano shiho hi
  Thâm tình ta hôm nay hơi tốt nên tính cách ta cũng tốt theo.............! ;))
  19/1/2018 Báo xấu
  Chuột MómMiyanoShiho-01102k4 thích điều này.
 6. MiyanoShiho-01102k4
  MiyanoShiho-01102k4
  Giả lơ ....:3  *ra xem trời * :v

  Bão sắp về đến Quảng ninh rồi !!!!=))
  19/1/2018 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDCmiyano shiho hi thích điều này.
 7. miyano shiho hi
  miyano shiho hi
  Ta nói thiệt mừ......! ;))
  19/1/2018 Báo xấu
  Chuột MómMiyanoShiho-01102k4 thích điều này.
 8. MiyanoShiho-01102k4
  MiyanoShiho-01102k4
  Thì ta đâu có bảo mi nói dối đâu???? ;))


  Hay thật là mi nói dối, đứng khong???? =))
  19/1/2018 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDCmiyano shiho hi thích điều này.
 9. miyano shiho hi
  miyano shiho hi
  Hu....hu....hu....


  Sao mi ko tin ta.....!:((
  19/1/2018 Báo xấu
  Chuột Móm, MạcLiễuNhiMiyanoShiho-01102k4 thích điều này.
 10. MiyanoShiho-01102k4
  MiyanoShiho-01102k4
  Sao mi thú nhận là..,...... :3  =))
  21/1/2018 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDCmiyano shiho hi thích điều này.
 11. miyano shiho hi
  21/1/2018 Báo xấu
  Chuột MómMạcLiễuNhi thích điều này.
Đang tải...
TOP