Các bình luận trên tường bởi MiyanoShiho-01102k4

 1. MiyanoMai
  MiyanoMai
  Cái gì đây:v
  8/1/2018 Báo xấu
 2. MiyanoShiho-01102k4
  MiyanoShiho-01102k4
  Ta mới là người phải hỏi câu đó? :((
  9/1/2018 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDC, shiho miyano ai1 bạn khác thích điều này.
 3. MiyanoMai
  MiyanoMai
  Sao ngươi ghi tên ta?=))
  9/1/2018 Báo xấu
 4. MiyanoShiho-01102k4
  MiyanoShiho-01102k4
  Sao ngươi bão wall ta ?:(
  11/1/2018 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDC, miyano shiho hi2 bạn khác thích điều này.
 5. MiyanoMai
  MiyanoMai
  Wall ngươi có mấy tin thì sợ gì:v
  12/1/2018 Báo xấu
 6. MiyanoShiho-01102k4
  MiyanoShiho-01102k4
  Nôn quá đi! =))
  12/1/2018 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDC, MạcLiễuNhi3 bạn khác thích điều này.
 7. MiyanoMai
  MiyanoMai
  Ẹc:v
  14/1/2018 Báo xấu
 8. MiyanoShiho-01102k4
  14/1/2018 Báo xấu
  Chuột Móm, EmyeuDC, MạcLiễuNhi3 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
TOP